Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2008

Alldeles nyss fick gymnasieskolorna i Stockholms län besked om hur intagningssiffrorna ser ut efter den första gy-valomgången.

Under hela lanseringen av YBC har jag påmint alla som har koppling till YBC om att vi alla måste vara ödmjuka inför uppgiften att lansera en helt ny skola – utan betygsresultat, utan lokaler, utan ”story”. – Hur mycket vi än gillar och tror på YBC konceptet, och trots att vi vet att Nacka kommun är en grymt stark ”ägare”!
Jag har påmint om att det nog kommer att ta ett par år innan vi kan räkna med fullt hus på YBC, precis som det har varit för en hel del av våra konkurrenter som har startat en skola från noll.

Men glädjande nog ser det väldigt bra ut redan nu!

YBC har nästan 250 sökande till sina 120 platser i höst!

Det ”riktiga” gymnasievalet sker dock först efter påsk. I samband med det kommer YBC att ha en ny marknadsföringskampanj (på många olika plan), som sker i samarbete med Mediabyrån MindShare och YBC:s reklambyrå 21-0.

Hans Renman, rektor för YBC

Annonser

Read Full Post »

Härligt att få statistik på det man går och misstänker! 🙂
Skolverket lade för ett tag sedan upp pinfärsk statistik på vilka betyg gy-eleverna fick i våras.
På Skolverkets hemsida kan man nu enkelt kika på all upptänklig statisktik på korsen och tvärsen. Klicka här för att komma rätt.

Även om man så lägger sig ned på golvet och kikar på staplarna, så är ett faktum solklart:
De kommunala gymnasierna är bättre än friskole-gymnasier. Och skillnaderna ökar!
Nacka är inget undantag: Eleverna som går på kommunala gymnasier i Nacka lyckas bättre. De har högre betyg, ökar sina betygspoäng (det gör inte de fria), har en högre grad av elever som verkligen slutför sin utbildning (här är skillnaden JÄTTESTOR, och dessutom ökande). Och betygspoängen minskar vid fristående skolor.

Det är intressant! Kommunala skolor har dessutom bättre studieresultat än fristående skolor om man ser till andel elever som slutför utbildningen på tre år och om man ser till behörighet till universitet och högskolor. För elever vid fristående skolor har den genomsnittliga betygspoängen minskat flera år i rad. Våren 2004 var betygspoängen 15,1 och nu våren 2007 var poängen 14,3.

En del politiker tycks tro att det förhåller sig tvärtom…
Ett tag var det så att friskolorna utmanade de kommunala skolorna på den pedagogiska arenan. De var många gånger intressanta som alternativ. Det känns lite som om luften verkligen pyst ut ur denna ballong nu. Idag kan jag alldeles för ofta få en känsla av att det är kärleken till pengar och börskursen som styr friskolorna, snarare än drömmen om att utveckla skolan och eleverna.

Hans Renman, rektor för YBC

Read Full Post »

Ibland tror man inte sina ögon, när man läser tidningen, men i och med dagens Dagens Nyheter hajade jag till. Innovations-gurun och författaren till den världsberömda ”Good Capitalism – Bad Capitalism” Carl Schramm skrev en stor artikel på ledarplats om entreprenörernas helt centrala roll för framtidens värld.

Jag hajar till eftersom det Schramm skriver bra precis ordagrannt rimmar med vad jag själv stått och sagt på varje skolbesök denna vinter, på varje Öppet Hus, varje Info-möte… Nämligen att:

”Globaliseringen beskrivs som ett hot, civilisationer sägs befinna sig på kollisionskurs och förödande klimatförändringar väntar… Vid närmare betraktande borde vi nå slutsatsen att entreprenörskap samt omsorg om framtidens miljö kan och bör gå hand i hand… Entreprenörskap rymmer potentialen att bli en demokratiserande kraft, därtill en nyckelfaktor för att uppnå en miljömässigt uthållig tillväxt… Allt för ofta förväxlas ett verkligt entreprenörskap med den mest krassa kapitalism. Men det är viktigt att förstå att entreprenörskap inte först och främst handlar om vinstmaximering. Entreprenörer är de förnyare som bygger varje samhälle… De tar de risker som som fordras för att ett samhälle ska vinna framgång… Miljön är ett område som behöver entreprenörer. Med det tryck vi ser på den globala miljön, är det uppenbart att betydande företagsframgång väntar entreprenörer som med utnyttjande av sitt kunnande och sin kreativitet utvecklar kostnadseffektiva lösningarpå problem som NU tycks mycket svåra.”

Att arbeta stenhårt för att lyfta fram elevers kunskaper och förmågor ska vara basen på YBC.
(Aldrig tumma på kunskapsmålen!)
Men vi kommer dessutom att ha som främsta mål att få fram alla elevers inneboende kreativitet, nyfikenhet, lust och innovationsförmåga – kort sagt:
– Att utbilda kreativa ungdomar, positiva till att ta tag i förändring och utveckling.
– Morgondagens entreprenörer!

Hans Renman, rektor på YBC

Read Full Post »