Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Management’ Category

Klara Palmberg är en spännande forskare och managementkonsult som doktorerade för en dryg vecka sedan med sin mycket intressanta och viktiga avhandling ”Beyond Process Management”, som handlar om hur man kan leda organisationer som man vill ska vara innovativa och kreativa.

Klara Palmberg

Klara Palmberg


Klara framhåller att om man vill förändra och utveckla komplexa system måste man både experimentera och reflektera. Man ser till att ständigt testa grejer i liten skala, sedan studerar man, identifierar och funderar.
I avhandlingen talar Klara om vikten av ”Chunking”:

I moderna, komplexa organisationer som är innovativa, finner man ofta att de består av många olika delar som opererar sinsemellan olika. De agerar som delar, med gemensam bas i sådant som fungerar. Men de växer och utvecklas i ”chunks” (dvs de där klumparna av god choklad i chocolate chip cookies) snarare än att följa i förväg uppgjorda planer eller regler.
chocolate-chip cookies3

I Nacka kommun, som har ambitioner att vara en innovativ och spännande skolkommun, har man smart nog låtit Klara Palmberg leda ett utvecklingsprojekt som syftar till att få bättre snurr på kunskapsspridningen och utvecklingen i kommunen. Jag har varit med på ett hörn i det här projektet och hoppas att det kan leda till att fler Chunks uppstår inom kommunen och med partners utanför kommunen:

När spridningen är ur funktion och när ingenting händer så börjar saker att dö (jämför Darwin!), så därför vill Nacka bli bra på att uppmuntra kreativa och utvecklande Chunks. Konkurrensen mellan skolor, avsaknaden av starka, formella förändringsledare samt utbredd suboptimeringsproblematik gör att det finns grejer att ta tag i i många kommuner, for sure… Idag är lärare och rektorer allt för ensamma – varför allt för mycket av utveckling sker i den egna lådan. Så ser det ut nästan överallt i skolsverige.
Kluster och nätverk bestående av innovativa lärare kan vara en väg att gå. Helt och hållet oortodoxa samarbetsprojekt kan vara en annan (t ex mellan en skola och ett företag, mellan lärare och skådespelare, eller mellan skolor och otippade saker som RFSL, Åre Magazin, RMI Berghs eller Svenska Freds). Eller mellan kommuner. Eller mellan gymnasieskolor och förskolor. Eller rena experiment. Eller utbildningar av chefer, mitt favoritområde just nu.

Svenska rektorer kämpar på i en djungel av förordningar och krav, och allt för många är fångar i en ambition att göra rätt , att leverera det förväntade, följa mallar, styrdokument, handlingsplaner och annat.
Det här är en antik syn på management som fortfarande omhuldas varmt av både kommuner och friskolor och är en sorglig rest av industrisamhällets vetenskapligt inspirerade management, med ikoner som Fayol, Taylor och Weber.
Fonds_henri_fayol250px-Frederick_Winslow_Taylor250px-Max_Weber_1894
Historiskt sett har det ju varit så att en duktig chef ser stabilitet som mål, som samordnar, kontrollerar, genomför analys genom reduktion och som ständigt letar tydliga orsak-verkan-samband.
Och det som händer då är att alla börjar tänka lika. Och man börjar läsa av koden (chefens, kommunens, politikernas), för att göra rätt. – Precis som vi kan se att duktiga och ambitiösa elever i skolan gärna gör gentemot lärare! (”Vad förväntas av mig? Vad går hem på den här skolan och hos min lärare?”) Och så händer inget spännande.
I en snabbt föränderlig omvärld är det här synsättet det första steget på vägen mot stagnation.

Och världen ser ju inte ut som på de här farbrödernas tid längre. Den insikten har i och för sig många på ledningsnivå, men man har inte förmått ta konsekvenserna av detta genom att finna nya styrmodeller, nya organisationsformer, nya attraktorer.

Det där sistnämnda är viktigt. Klara Palmbergs studie visar föga förvånande att det finns ett svagt intresse och/eller dålig medvetenhet om att ”styra attraktion” och sporra utveckling från centralt håll – man fokuserar på kontroll och överblick och förlitar sig i övrigt på enskilda skolors överlevnadsförmåga.
Jämför gärna med t ex bilindustrin, Webb/IT-branschen, medicin/sjukhussektorn och i viss mån mediebranschen: Där aktar man sig för att tänka så. Tvärtom, där värnar och vårdar man istället det som sticker ut, det som kan bli nåt, det som driver utveckling – och detta av rena överlevnandsskäl.

Jag är övertygad om att stora kommunala organisationer (och stora friskoleorganisationer för den delen) måste finna en ny syn på management, se till att ha en utvecklingsavdelning, att regelbundet ordna kreativa events, tydliggöra och aktivt jobba med en attraktiv vision, fira framgångar, supporta oliktänkarna, stödja nätverk och mylla för Chunks, ha en proaktiv info-avdelning, osv. Att bara vara ”bra” i största allmänhet eller ha en bunt bra skolor räcker ju inte. – Borde inte alla organisationer sträva efter att bli bäst på det de gör?
Att Nacka kommun nu genomför olika aktiviteter och projekt i akt och mening att komma till rätta med det här bådar gott för framtiden.

Hans Renman, rektor för YBC
(en skola som är en god chokladbit i Nacka-kakan 🙂 )

Annonser

Read Full Post »