Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2007

Danmark goes YBC

Läste en intressant blänkare om att Danska regeringen nyligen bestämt sig för att satsa mångmiljonbelopp på att utveckla en nationell strategi för e-learning i skolan.
Samma sorts tankegångar finns också på YBC.
Vi kommer att fokusera på hur de digitala resurserna ska kunna finna sin väg ut i klassrummen och undervisningen (och inte bara stanna vid teknisk apparatur eller endast läraranvänd mjukvara). Den stora potentialen, menar YBC, ligger just i det som även danskarna noterar i det ”lustfyllda och kreativa” i lärandet.

”Horisontellt och gemensamt lärande” är precis vad YBC menar när vi talar om en kreativ pedagogisk miljö. Att elever producerar egna hemsidor, med egna digitala portifolios, en 24-timmarsskola i kraft av en modern och pedagogiskt motiverad lärplattform, att bloggar och wikis blir lika naturliga i lärprocessen som podcastade lektioner, streamade föreläsningar, digitala presentationer, mm, mm.
Allt detta parallellt med föreläsningar, seminarier, projekt, egna fördjupningar, klassiska lektioner, mm.
Att detta innebär en ny slags skola och studiemiljö säger sig självt, liksom att både lärare och elever måste definiera om sina roller. Från passiv producent/konsument av lektioner till att båda parter börjar agera som (varandras) medkreatörer av kunskap.

YBC kommer att bli en fantastisk skola att gå på och jobba på!

Hans Renman, projektledare för YBC

Annonser

Read Full Post »

Har ju lovat att återkomma till namnet Young Business Creatives/YBC…

Mötte idag på en avtackning av en fantastisk och uppskattad lärare på Samskolan några äldre lärare som pensionerats för ett par år sedan och/eller står i begrepp att pensioneras. Och de tyckte ju först att namnet YBC lät lite o-skoligt, om man säger så, men de gillade min story kring projektet – i synnerhet delen om att svensk gymnasieskola helt enkelt är för kass när det gäller att få igång elevernas egen lust, kreativitet, driv, glädje och passion. Varför alla dessa skoltrötta ungdomar? Hur kan man vara trött på något som utvecklar, utmanar och stärker? Hur kan man vara less på att bli sedd, bekräftad, peppad, sporrad, pushad? Trött på att varje dag få träffa sina bästa kompisar på sina egna villkor? Trött på att tillåtas vara ung?
(Vad sägs om svaret: Därför att det inte alltid är så på skolor idag…?)

Well:

Young = Står för det moderna, det nya, att våga tänka och göra (inte minst!) nåt nytt för en gångs skull = att vara konsekvent och över hela linjen, fullt ut (för en gångs skull!), vara en skola för 2000-talet, utan att reflexmässigt snegla på medeltida skolideal (tro mig, det gör skolor överallt, hela tiden!) som 40-minuterspass, håltimmar, ”lektioner”, ”prov”, fejkad elevdemokrati, mm. Young står för modernitet. Att vi äntligen ser en ny skola födas. Ur alla aspekter.

Business = Varför går man på gymnasiet, egentligen? Jag menar, skolformen är ju frivillig, för Guds skull? Hur kan det komma sig att typ 98% av alla 9:or hamnar på gymnasiet? Tja, vad sägs om vana? Eller: ”Alla går ju på gymnasiet”?
På YBC vill vi se elever som förstår att gymnasiet är början på vuxenlivet, inte en fortsättning på högstadiet. Vi vill erbjuda en proffsig miljö för en framtid som proffs.
Business står för det seriösa. Och det akademiska. På YBC förväntar vi oss att våra elever ska ta över världen. Vi förväntar oss att eleverna en dag ska få användning av sina kunskaper ute i arbetslivet. Antingen som anställd eller som egen entreprenör.

Creatives = Står för det roliga. Det oväntade. Att elever alltid möts av YBC:s devis DU KAN – DU VILL – DU FÅR. Med det menar vi: Believe it or not, men skolan är till för eleverna. Det är elevernas utbildning. Eleverna är hjärtat och själen på YBC. Elevernas behov, önskemål, drömmar och förhoppningar är YBC:s bränsle. Därför ska eleverna erbjudas en miljö som är väldigt tillåtande vad gäller elevinitiativ. YBC ska vara elevdrivet, i den meningen. Och märk väl: Det är inte bara så att lärarna ska stå på YBC och erbjuda kreativa lektioner och redovisningsmetoder (det kommer de att göra!) – vi förväntar oss att eleverna själva kan och vill bidra till denna mindset. Utbildning är något man gör tillsammans. Jag brukar använda metaforen med en skådespelargrupp som under ledning av en regissör ska sätta upp en pjäs. Där har du scenariot! -”Hur ska vi göra?”, ”Vad betyder pjäsen för dig?”, ”Varför gör vi det här?”, ”Vad vill vi uppnå?”, ”Hur ska vi repa?”, ”Hur ska vi presentera det hela?”, osv…

Skolan ska m a o inte vara kreativ i bemärkelsen ”tivoli” utan ur synvinklen ”elvdrivet”. Då kan det aldrig bli tråkigt, och ”skoltrött” blir ett okänt begrepp på YBC.

Hans Renman, projektledare för YBC

Read Full Post »

Igår träffade jag och min kollega i YBC-projektet, Lena Byström, Claes Magnusson på N3P, som är en grymt intressant och populär eftergymnasial entreprenörs-/projektledar-/teknikutbildning mitt i city -i High Tech Building i Hötorgsskraporna.
Det var särskilt intressant att höra att även eftergymnasiala utbildningar brottas med samma frågeställningar som vi själva gör på YBC:
Hur kan man utbilda inom entreprenörskap? Vad ÄR entreprenörskap? Hur kan man via utbildning locka/få fram folks kreativitet? En nyckel är helt klart att skolans atmosfär/anda är sådan att rätt miljö råder. En annan viktig detalj är vikten av verklighetsförankring. Men det som jag kanske noterade med störst intresse var det oerhörda fokus som N3P alltid lägger på business-aspekten. En bra idé och/eller entreprenörskap är inte till stor nytta om man inte har kunskap och förmåga att göra affär av det. – Young Business Creatives kommer också att vara en skola som är stark på både entreprenörskap/kreativitet och business!
– Det hörs på namnet! 🙂

Dessutom är N3P oerhört moderna vad gäller användning av IT i sin undervisning, t ex vad gäller streamade lektioner, bärbara Apple till alla, bra lärplattform, mm. Här fanns det solklara paralleller till YBC, som ju också har höga IT-ambitioner, minst sagt…

Mötet gav en hel del att ta med tillbaka till YBC, och vi hoppas också kunna lokalisera framtida samarbeten, kanske vad gäller lärarkompetens, IT-stöd, inspiration, utbyte, mm.

Hans Renman, projektledare för YBC

Read Full Post »

Många frågar mig varför skolan heter just Young Business Creatives. ”Så kan väl inte en skola heta”, brukar ett argument vara. Andra säger ”Man förstår ju inte att det är en skola”, medan andra konstaterar: ”Alltså Young och Creative köper jag. Men det här med Business har jag svårt för. Måste skolan heta så?

Mitt svar är alltid samma. Vi har döpt skolan till Young Business Creatives av ett antal olika skäl. Tre viktiga är:

1. Vi vill markera att det här inte ska vara en vanlig skola, som gör (och heter) det alla andra gör, som gör förväntade saker. Det finns redan en hel massa Nacka Gymnasium, Kungsholmens Gymnasium, Danderyds gymnasium, Franska Skolan, Engelska Skolan, Tyska Skolan, Saltsjöbadens Samskola, Djursholms Samskola, mm.
2. En bra gymnasieskola ska förbereda eleverna på bästa sätt för en framtid som yrkesverksamma, antingen som anställda ute på företag, etc, eller inom egen verksamhet. (I många fall efter ett antal år inom eftergymnasiala utbildningar.) Att bedriva gymnasium bara för sakens skull, som en trist och förutsägbar fortsättning på högstadiet, är inte YBC:s grej alls.
Våra elever ska bidra till framtiden. De ska ta över världen. De kommer att göra business – i massor av olika former. De kommer inte att stå stilla. De kommer att vara kreatörer av sina liv.
3. Vi vill döpa denna nya skola till något som fångar upp vad den gör, inte vad den är. – Är du med? Kungsholmens Gymnasium är ett gymnasium, är en gymnasieskola på Kungsholmen, men vad gör den? Varför finns den? Vad gör man där? YBC har en annan story, som syns i de tre bärande orden i skolans namn.

Mer om detta kommer i bloggen framöver.

Hans Renman
Projektledare för YBC

Read Full Post »

Välkommen till YBC-bloggen

Välkommen till bloggen för YBC, Young Business Creatives – gymnasieskolan som kommer att starta i Nacka augusti 2008.
Det finns många bloggar och många gymnasieskolor. Tanken med denna blogg är att ge dig en bild av vad som händer i projektet, ge dig information och snapshots från resan med att bygga en ny skola från grunden.
Ungefär kring månadsskiftet augusti/september kommer vår hemsida att kunna ge dig en rikare bild av skolan. Hemsidan kommer att finnas på http://www.youngbusinesscreatives.se.

Hans Renman
Projektledare för YBC

Read Full Post »