Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2009

Högskolan i Halmstad har en spännande blogg som handlar om IT, mobilt lärande, pedagogik osv. Don’t miss it!

Senaste inlägget handlar om det ytterst aktuella frågan om huruvida datorer i skolan fyller någon funktion i skolan eller ej.
(Ja, det är sant: Det finns en hel del personer, bl a vår utbildningsminister, som inte alls är övertygade ännu…)
Halmstadsbloggen skriver en hel del intressant om detta i det senaste inlägget. Läsvärt för alla som vill ha en statusuppdatering!
Jag publicerar idag inlägget i sin helhet:

Det gått flera veckor sedan jag senast bloggade. Orsak; Det har i mitt tycke inte funnits mycket nytt och intressant att blogga om. Men, onsdagen den 11 november dök ett bidrag upp i Hallands Nyheter angående debatten om “Dator till alla”-verksamheten – “Vad kostar datorsatsningen” som blev en tändande gnista.

Opinonsyttringen innehåller de mest frekventa argument som används mot att erbjuda varje elev en egen dator i grundskolan. Likt vår egen utbildningsmajor Björklund önskar debattören se bevis för att datorer i skolan ger mätbara (kvantitativa) resultat när det gäller elevernas kunskapsnivå. Debattören menar att nationella prov utgör en indikator på tillägnad kunskap. Låter rimligt, om vi inte beaktar det faktum att redan när vi beslutar vad vi ska mäta/undersöka har vi påverkat resultatet/utfallet! I England, för att ta ett exempel, har nationella prov varit utsatta för kritik. Det visar sig att lärarna tenderar att lägga upp undervisningen så att eleverna ska prestera väl i de nationella proven. Lärarna avviker från utbildningsmålen i kursen till förmån för en formell prestation! Man utbildar eleverna för att klara nationella prov!

Om vi läser den senaste rapporten från försöket “En till En” i Falkenbergs kommun (andra året med en dator till varje elev och lärare) finns exempelvis noterat att eleverna lär sig använda Excel i matematiken. Prövas elevernas förmåga att använda Excel för problemlösning i våra nationella prov? Nej! Men för att svara upp mot yrkeslivets krav (om vi fortfarande anser att produktivt yrkesliv är målet med utbildning) är färdighet i att använda Excel absolut nödvändig. På samma sätt är förmågan att söka information/kunskap snabbt och värdera informationen viktigare än att ha med sig mängder av mer eller mindre oanvändbara fakta i sitt minne. Förmåga att söka och värdera information finns heller inte i våra nationella prov.

Men vi kan väl jämföra Falkenbergselevernas prestationer mot övriga Sverige? Visst, men jämförelsen blir inte rättvis om eleverna från Falkenberg förvägras använda sin dator i provet. Vi vet också att elever som använder dator och internet i vardagen arbetar i sociala sammanhang (läs; grupper). Men de nationell proven är individuella. För att vara konkret; Den skola vi har är uppbyggd för att leverera arbetare till ett samhälle vi inte längre har – industrisamhället! Professor Bo Dahlbom är en av som frenetiskt försökt få omvärlden att fatta att utbildningssystemet inte utvecklas synkront med samhället. I USA hörs samma invändningar mot skolans kunskapsförmedling. Sociala nätverken kommer att förändra lärandet i alla åldrar.

Intressant är att boktryckarkonsten, filmen, TV och Internet mött samma typ av kritik – Lärande får inte vara njutningsfyllt, roligt och avkopplande. Precis som skolfilmen kritiserades för att passivisera och blott förströ eleverna beskylls nu Internet för i stort samma sak. Professor Jeff Jarvis (han med “What Would Google Do?”) har publicerat ett antal roliga, tänkvärda och informativa korta videoproduktioner. En handlar om “våra vanliga invändningar mot Internet”. Jeff Jarvis uttrycker sig mycket bättre än undertecknad här finns hans video om Internet-invändningar.

De senaste forskningsrönen pekar på vikten av förströelse som dagdrömmar i tillvaron för att bättre kunna fokusera på exempelvis problemlösning. Det visar sig att vi ofta “kopplar av” från arbetsuppgifter, skolarbete och problemlösning i allmänhet med dagdrömmar eller annan verksamhet. Det innebär att det kanske inte är så farligt att studenter spelar spel, besöker You Tube, Facebook eller Twitter i sina Laptops under pågående föreläsning. För i perioder av koncentration blir inhämtad information mer bestående. I sammanhanget kan noteras att om vi bara ser till hur hjärnaktiviteten påverkas av datoranvändning tyder rön på att aktiviteten ökar.

I den andra rapporten från Falkenbergsförsöket påpekar författarna att eleverna nu skriver längre och bättre berättelser än tidigare. Den här egenskapen mäts och värderas inte i nationella prov. En annan fördel som framhålls i rapport nummer två är att alla elever blir “sedda”. Blyga elever får en uppmärksamhet som inte uppstår i den “traditionella undervisningen”. Datorer i skolan innebär helt enkelt större, konkret, demokrati. Ladda ner och läs rapporterna från Falkenbergsförsöket och skaffa dig en egen uppfattning.

Hans Renman, rektor för YBC
(fylld av framtidstro – mer än vanligt idag!)

Annonser

Read Full Post »

Möte med Kung Carl Gustaf

Vi lever i en värld som ska gå under.
Jag har sagt det förr och jag säger det gärna igen.
Vi lever i en värld som ska gå under.

Medan det kinesiska undret övergår alla våra vildaste aningar och de gamla bolagen i väst hamnar i helt andra händer än våra egna och budgetunderskotten skenar så går vi med glada steg till solariet för lite medelhavsbränna, till Akademikliniken för en liten lyftning och köper en platt-TV på avbetalning. Och vi diskuterar minkfarmar och upprörs över indragna bussturer eller ändrade servicenivåer för brevlådetömning.
– Kanske borde vi fundera på helt andra saker? För medan vi debatterar cykelbanor och momsnivåer så sker det en revolution av titanska mått bortom sandlådan.

En gång i tiden så räckte det med att plugga så var man i hamn. Under industrisamhället hade man koll på både nuet och framtiden och tog man bara studenten eller till och med en akademisk examen så var man home safe. Då visste vi vilka jobb som fanns. Vilka branscher som fanns. Vilka karriärvägar som var smarta, vilka skolor som gällde. Och det en människa behövde kunna rymdes i ett normalt privatbibliotek. Det fanns människor som kunde allt. Det fanns ”allvetare” i tiotusenkronorsfrågan på den ena av TV:s två kanaler. Den tiden är förbi. Det var när det fanns utvecklade, rika länder bebodda av vita människor som vi förstod oss på och när det fanns outvecklade, fattiga länder med färgade människor och som vi skakade på huvudet åt. Barbarer…. Kurrekurredutt-ön och hottentotter. Vi var civiliserade och högre stående. Vi hade koll.

Den gamla världen har rämnat. Och egentligen vet vi det men vi gör inte så mycket åt det.
Enklast så.

Halveringstiden för kunskap har minskat. Förr var den en mansålder, men nu är det ett mycket, mycket snabbare förlopp. På t ex Ericsson säger man att halveringstiden på deras kunskap är 18 månader. Dvs: efter 18 månader är det kört, då är kompetensen passé.

Och framtidens jobb finns inte ännu.
Förr, då allt var mer förutsägbart visste man ju i skolan varför man skulle utbilda och till vad. Skolan handlade då om sunt förnuft, disciplin, ordning och reda, utantilläxor och en förberedelse för rutinuppgifter.

Så är det inte längre.

Idag hade jag förmånen att få spendera en förmiddag tillsammans med Kung Carl Gustaf. Han är nyfiken på svensk skola och dess utmaningar i denna nya värld och Rektorsakademien hade ordnat så att han fick en uppdatering på akademiens arbete men också på framtidsutmaingar i stort, behovet av ledarskap i skolan, vikten av mål och visioner i skolan och om YBC som ett exempel på ”ett föredöme” och en skola som ligger längst fram. Det bästa vi har i landet.

Fredrik Svensson talade bl a om halveringstiderna ovan, och om Kinas vision om att bli ”världsledande inom kunskapsutveckling 2020” och om hur man satsar på att förnya och förbättra sitt skolsystem.
Det här är en målsättning att ta på allvar, tänker jag! Och oroas över… För det räcker ju om så bara några promille i Kina blir briljanta, så blir det ändå miljontals briljanta konkurrenter till oss, om man säger så…

Visst, i Kina har man en gammeldags syn på kunskap och skola, det är inget att snacka om: ”We are creating great test takers, but poor thinkers… we have to change that…” sa en kinesisk utbildningsminister nyligen, berättade Fredrik, och visade hur Barack Obama varit väldigt tydlig i var han står i utbildningsfrågan:

Vi ska inte acceptera ett misslyckande. Vi ska återta positionen som No 1 i kunskapskapprustningen. Alla ska avundas USA:s utbildningssystem.
Vi ska träna lärarna.
Vi ska ge högre löner till de duktiga lärarna.
Och vi ska ta bort de dåliga lärarna
.”

Alltså:
Det Obama gör är att han tydligt säger att USA nu ska…
1. Ta upp kampen!
2. Ställa krav!

Hur ser det ut med detta i Sverige?

Jag som enda rektor tillsammans med en grupp från Rektorsakademien hade förmånen att få lufta denna och ett antal andra avgörande framtidsfrågor tillsammans med Kungen: Vilken position vill vi i Sverige egentligen HA i den stora, avgörande framtidsfrågan – kunskapskapprustningen?
Vilken vision för svensk utbildning har vi egentligen hört de senaste åren?

Vi insåg att vi nog egentligen inte har hört någon rejäl sådan vision alls. Och det är inte så förvånande kanske, för det finns en poäng med att vara visionslös:
Har man en vision så FÖRPLIKTIGAR det! Då kan man inte gömma sig. Man måste ge stöd och genomföra saker.
Har man däremot INTE en vision så kan man diskutera detaljer som inte har med kunskapsutveckling att göra (t ex hemfalla åt populism, släcka bränder, göra utspel om kepstvång och om lärares rätt att ta mobiltelefoner, osv).

Inom TänkOm-utbildningarna säger vi: Om vi nu inte vet vilka jobb som finns om 15 år, borde vi då inte – utöver det självklara med grundkunskaper – se till så att elever lär sig…
Anpassningsförmåga
Framtidsorientering
Kreativitet
Problemlösning

Vi brukar ställa frågan: Vilket lärande behöver vi då? Vilka kompetenser och färdigheter?
Här är ledarskapet avgörande för att skapa en rörelse framåt, det är där det startar!

Kungen påpekade klokt att det är viktigt att inte bara fastna i en visions- och pedagogikdiskussion utan att komma ihåg att det är viktigt att ha en visions- och värderingsstyrd skola. (På samma sätt som vi behöver – och nu börjar se en allt mer tydlig trend mot – ett värderingsstyrt näringsliv, med corporate social responsibility, osv.)
Vi konstaterade alla idag att en medveten värdegrund är basen för prioriteringar; det är ett förhållningssätt! När jag berättade om YBC och om hur extremt visionsstyrd skola det är och om hur starkt fokus vi har på just de framtidskompetenser som vi just ringat in, så kändes det än en gång som att YBC är en skola som ligger osannolikt rätt i tiden. För Sverige – i tiden. 🙂

Dagen med Kungen kretsade mycket kring hur centralt ledarskapet är i skolan. Det kändes lite konstigt, men stort, att få göra detta med landets Kung. Jag är oerhört stolt över YBC en sådan här dag. Och över Rektorsakademien. Och över vårt samarbete med THINK Global School.

Kungen var klok, tycker jag. Och dessutom humoristisk.
Roligast idag var ändå att Kungen på slutet aviserade att han gärna ville besöka YBC. Det ska vi givetvis ordna!

Vi skakade hand efter lunchen och sa hej då, men tillade båda två ”på återseende”.

Hans Renman, rektor för YBC
(och nybliven rojalist 🙂

Read Full Post »

Det är några kommuner och ett par friskolor som är riktigt duktigt på G med det nya lärandet och en omdefiniering av svensk skola och dess undervisningsformer. Vi talar om Nacka (givetvis! 🙂 ), Västerås och Mälardalsregionen, Haparanda, Umeå, Göteborg, Malmö och Falkenberg. Några av dessa + Pysslingen och Viktor Rydberg är inbjudna av Nacka kommuns Stadsdirektör Lennart Jonasson till YBC nästa vecka för att bilda nätverk, initiera gemensam forskningsinsats, mm. – Formera trupper, lite grann! 🙂 Det är en spännade resa som börjat! Vilka vill vara med i början av tåget?

Att just Falkenberg blev årets IT-kommun var extra kul. De har verkligen varit moderna och offensiva i sitt strategiska tänk kring IT, med kloka och öppna lösningar. Här kan svenska kommuner lära mycket!

Fredrik Svensson, på den tiden då han hade tuppkam (eller nåt ditåt)Fredrik Svensson på Rektorsakademien har redan kommenterat Falkenberg pris bättre än jag. Så här skriver han på sin blogg

Read Full Post »

Nyligen hade jag äntligen möjligheten att först få träffa och sedan också lyssna på Richard Gerver, fd rektor – numera internationell celebritet, konsult och föreläsare kring skolutveckling, accelerated learning, mm. Han är helt enkelt ”one of the most innovative and inspirational school leaders of our time; highly creative, people centric and fun”.
Richard Gerver
Gerver är kompis med Sir Ken Robinson och likt honom ”spending the time travelling globally around the world”. Vi kunde båda snabbt enas om att DET lät som ett ganska OK uppdrag… 🙂
Gerver är en före detta skådespelare, och alla ni som hört mig dra parallellen mellan rektorns jobb och regissörens och mellan lärarens jobb och skådespelarens och skolans och teaterensambelns vet att jag uppskattar den bakgrunden – Gerver är en LYSANDE talare!

Han har stark trovärdighet i sitt budskap i och med att han för ett antal år sedan tog över och i grunden lyckades förändra en problemskola i England.
Den skolan hade ca 500 elever och hade stora problem. De lokala myndigheterna ville stänga skolan. De sa: ”Det finns inget att göra. Eleverna är omöjliga att få att lära sig nåt. Och lärarna är omöjliga att leda”.

Gervers inställning var en annan. Hans starka tro på pedagogikens och individens kraft och på nödvändigheten av ständig utveckling gav honom ett kraftfullt förändringsverktyg:
”Jag har aldrig någonsin mött en enda lärare som valt jobbet för att de vill jävlas med barn eller som hatar barn. Tvärtom: Lärare har enorma kunskaper! Enorma kunskaper! Det finns ”truly great teachers”. Det finns lärare som kan lyfta lärande till en konstform!”

Men Gerver sätter fingret på en viktig problempunkt: ”Where did their passion go?” Why so bitter? Why so miserable?”
Gervers svar är tydligt: England har varit besatta av academic standards i årtionden. Resultat är det enda som räknas! ”We are obsessed by readable data!” (Detta trots engelskmännen medvetenhet om sitt eget talesätt: ”A pig doesn’t get fatter buy weighing the pig”…)

Nåväl, Gerver menar att det är bara examensresultaten som räknas i engelska skolor. Det är det enda lärare har för ögonen och det enda som skolorna värders utifrån. På den skola som Gerver tog över hade man till och med tagit bort trevliga saker som julavslutningar och idrottsdagar för att få mer tid till att klara av proven. Men resultatet var katastrofalt – man skapade ett isberg. Det som gjorde skolan stabilt och förankrat vittrade bort medan det som syntes, toppen, växte. Och då blev det ojämn balans. Det här gjorde att passionen försvann, och det är den som är basen menar Gerver. Lärarna gjorde inte det de var passionerade för, nämligen att skapa magi i lärandet, att få fram frågvishet, i upptäckande, att få eleverna att äta ur handen på dem.

(Och ändå är det typiskt för lärare – särskilt de duktiga – att de aldrig är nöjda. Det finns alltid någon eller några elever som man inte är nöjd med. Som inte gör som de blir tillsagda, som lever i sin egen bubbla. Elever där man som lärare känner att man kunde gjort mer. Eller så är det någon detalj i lektionsupplägget som falerade… Det är alltid nåt.)

Gerver drog en kraftfull metafor, som jag sedan dess har använt då jag leder TänkOm-utbildningarna:

Han berättar om flugan mot fönstret som frenetiskt surrar och surrar och som kämpar för att komma ut, men som kommer att dö av detta – bara på grund av sin rena instinkt, av sin obönhörliga vilja att söka sig mot ljuset.
Men tänk om flugan hade förmågan att stanna upp och tänka: ”Tänk Om det finns ett ANNAT sätt?” (Det flugan inte vet är att det finns en öppen dörr tio meter bort..)
På samma sätt arbetar rektorer idag: Skolor måste lösa all världens kriser, alla problem, nå alla mål. Och det gör att rektorer och lärare blir som flugor mot rutan. Vi tror vi gör det som förväntas av oss. Vi är committade, lojala, kunniga, plikttrogna och följer regelboken till punkt och pricka. Vi surrar och surrar och surrar mot rutan. – Men vi kommer att ta livet av oss mot den där rutan.

Gerver säger:
Stop buzzing for a while!
Vi är i en kritisk fas i världen!
Vi måste förändra hela synen på vad utbildning ÄR!
Vi förbereder elever för en värld som inte finns längre!
Skolor måste vara annorlunda!

Teknologi och förändring har tagit över utvecklingen. Vi i skolan har varit vana vid att vara de som leder. Men nu kämpar vi för att komma ikapp.
80% av jobben som de som nu börjar skolan i västvärlden kommer att få finns inte idag.
Förr gällde: ”Plugga hårt, få bra betyg, kom in på universitet och få jobb för livet.”
En tredjedel av de som tog examen från engelska universitet förra året har ännu inte jobb… Och av de som examinerades alldeles innan sommaren -09 är det två tredjedelar!
Vi som är vuxna nu är vana vid att ha 3-5 jobb under en livstid.
Men dagens unga kommer att vara ”self employed”. De kommer lätt att ha 18-25 jobb. De är redo att resa jorden runt för att få de jobb de vill ha….
Ska dagens unga blomstra i denna framtid måste vi förbereda dem för den. DET är skolans viktigaste uppgift idag!

Gerver menar att dagens unga mycket väl kan vara den mest briljanta generationen någonsin, med den mest makalösa potentialen någonsin. Det håller jag med om.

Hans Renman, rektor för YBC

Read Full Post »

Nästa vecka är det dags för Gymnasiemässan i Älvsjö, igen!
IMG_0890
Jag har varit med på mässan sedan 2003 och den har vuxit både i betydelse och storlek sedan dess. I år är det en ny hall som gäller, men YBC håller fast vid sitt lite speciella, ultradesignade koncept med stor, hög och kritvit monter, med MASSOR av egna elever på plats. Skolorna som ställer ut brukar alltid försöka ha med några elever, så därför ser man alltid tre, fyra elever i varje monter. När jag frågar YBC-eleverna om de vill vara med så svarar 90 st (!) att de GÄRNA vill det. Så därför är YBC-montern alltid väldigt full med entusiastiska elever! Kom och besök oss!
(YBC-Eleverna får dessutom genomgång i förväg på hemmaplan i mäss-know-how, säljträning, kundbemötande, FAQ, mm, så att de kan göra tiden i montern effektiv och positiv.)

Vi jobbar ganska hårt med reflektion på YBC. Dels för att det är en central kompetens att ha med sig i livet i största allmänhet. Dels för att det är en av våra prioriterade Skills, jämte Kreativitet, Affärsmässighet, Självkänsla & Självförtroende, Kommunikativa förmågor, m fl.
”Varför gör vi som vi gör? Hur blev det? Kan vi göra på annat sätt?” osv… – Det är vanliga funderingar på YBC.
bild6
Emma Rosén, Teamledare på YBC tipsade mig nyss om en av YBC:s elever i åk 1 som på sin blogg reflekterat kring hur det är att gå på YBC. (Läs för övrigt gärna Emmas utmärkta blogg HÄR!)
Kika gärna på hans tankar HÄR.

Ibland tänker jag:
Om ALLA elever i Sverige alltid kände samma entusiasm och positiva feeling för sin skola och utbildning som YBC:s elever – hur starkt skulle inte Sverige bli?

Hans Renman, rektor för YBC

Read Full Post »

Svenska ambassaden i London står som värd för ett specialprogram för förvaltningschefer
och förtroendevalda som deltar i tidningen Datorn i Utbildningens resa till världens största IT-mässa, BETT, i London i januari 2010. DiU och ambassaden har dragit ihop en minst sagt imponerande startelva, som redan på pappret lovar att leverera en minst sagt spännande dag! Se nedan!
big-ben-picture-2
Chefredaktören Peter Becker frågade mig igår om jag kunde tänka mig att ställa upp som konfrencier för detta specialseminarium. Och det kunde jag! – Jag är ju ändå där den veckan för att föreläsa och leda seminarier för Europeiska Apple resp Building Schools of the Future-organisationen.

Så här skriver DiU på sin webbplats om detta seminarium.

Seminariet kommer att ha både ett nationellt och ett internationellt perspektiv och bland de internationella föreläsare som kommer att medverka finns bland andra:

Bruce Dixon, Australien som är en av grundarna av Anytime Anywhere learning och har ett förfutet som lärare, rektor och har varit delaktig i genomförandet av olika 1-1-projekt runtom i världen. Bruce medverkade
också på konferensen Framtidens lärande i Nacka 2009.

Rachel Wolf, Storbritannien, driver New Schools Network och var dessförinnan rådgivare åt konservativa partiet i skolfrågor. Hon har också jobbat för Londons spektakuläre och intressante borgmästare, Boris Johnson.

Vanessa Pittard, Storbritannien är forskare och ansvarig för frågor kring bedömning och utvärdering på Becta, som
arbetar med den strategiska utveckling av informationsoch kommunikationsteknologi i lärandet tillsammans med
Storbritanniens regering. Becta gör bland annat undersökningar kring IT-användning i skolor i Storbritanniens på uppdrag av regeringen.

Francesc Pedró, forskare och analysansvarig för bland annat OECDs stora studie The New Millenium Learner.

Lizbeth Goodman, Strobritannien, mediepro!l, professor och chef för forskningsinstitutet SMARTlab Digital Media Institute & the MAGIC Multimedia & Games Innovation Centre.

Det låter väl som a nice day and an interesting assignment, indeed, don’t you think? 🙂

Hans Renman, rektor för YBC
(Som tipsar om ”Hollywood Mon Amour”-skivan. Leta upp den på iTundes eller på Spotify. Perfekt för mörka höstkvällar.)

Read Full Post »

Jan Björklund satt i en debattsoffa på TV igår igen och sa ännu en gång ungefär att ”lärande ska göra ont”, att det ”ska vara svårt i skolan”, osv. Var är hans feeling för lustfyllt lärande? Varför saknas förståelse hos honom för hur fantastiskt mycket bättre resultaten blir om man som pedagog lyckas skapa lustfyllda lärandesituationer? Han är ändå landets högsta beslutsfattare inom skolan?

Alldeles nyss presenterade Svenskt Näringsliv en Temo-undersökning som visade vad svenska 18-åringar tänker om framtiden och jobb. Och tänk, de är positiva! I och för sig är de oroliga för att inte kunna få ett bra jobb men framtidstron är trots det stark: 60 % av 18-åringarna är optimistiska inför framtiden. Och vad hoppas man på av sitt framtida arbete? Naturligtvis att tjäna pengar, men lyssna nu, Björklund: intressanta arbetsuppgifter och trevligt på jobbet är viktigast! .80% av ungdomarna vill hellre ha ”utvecklande och roligt” arbete än ett ”säkert och tryggt”.

B_1215254

Arbetsglädje på YBC


Vem tror att inte samma sak gäller för skolan?
Med 18-åringarnas ord kan drömskolan beskrivas som ”en trevlig plats där man utvecklas och har roligt och har intressanta arbetsuppgifter och där man också får ut något för sina arbetsinsatser.”

Hans Renman, rektor för YBC
(som just nu är i Göteborg för att leda Apple- & Rektorsakademien-kursen ”TänkOm”, för skolledare som vill förändra sin skola)

Read Full Post »

Older Posts »