Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2009

Jag tror faktiskt aldrig att jag har sett maken till efterspel som efter konferensen ”Framtidens Lärande” för ett tag sedan. Bloggosfären, organisationer, mm, sjuder av liv, inspirerade efter de två dagarnas uppmanande innehåll.

Stephen Heppell

Stephen Heppell


Kanske är det som DiU-chefredaktören Peter Becker sa på frukostmötet med Stephen Heppell: ”Det växer någonting underifrån i svensk skola, och samtidigt råder det ett vakuum på ett nationellt plan – det saknas en vision som stödjer den lokala tillväxten av initiativ som vill jobba med det här.” Och ”det här” = att modernisera svensk skola, att arbeta på ett nytt spännande sätt med IT-pedagogiska lösningar, att tänka utanför boxen, helt enkelt.

Jag håller med Ove Lidstöm på Apple, som korrekt konstaterar att det är ANVÄNDNINGEN av datorer som är intressantast, inte tekniken eller plattformarna i sig. Amerikansk forskning visar nämligen tydligt att det händer något speciellt med skolor som börjar med en-dator-per-elev (1:1). Det FINNS en korrelation mellan 1:1 och studieresultat. Och bra 1:1-skolor tillåter dessutom den nya tekniken att skapa nya sorters uppgifter, vänder upp och ned på definitioner, omvärderar fundament och roller, ser helt nya världar öppnas, skapar nya sorters upplägg, uppgifter, examinationsformer, osv. – Dessa nya skolor lyckas helt enkelt bättre!

Mycket av det som hände dag två på konferensen ”Framtidens Lärande” summerade hela konferensen på ett bra sätt. Dels konstaterade Christer Furth på Kairos Future att framtiden ställer allt mer abstrakta kompetenskrav på de som jobbar i yrkeslivet. Dels konstaterade han att förmågan att uttrycka sig på massor av olika sätt blir allt viktigare – i tal, skrift, film, foto, drama, osv:
Yrkeslivet har på många sätt redan nu blivit allt mer av en teater. Den fråga som hängde i luften under Furths föreläsning var: ”Utbildar vi verkligen dagens unga till detta?”…

Den politiska debatt som följde gav inga riktiga svar om någonting, tyckte jag. Kanske var det debattformen på stor scen? Kanske var det närvaron av två YBC-elever som sopade banan med gubbsen? Oklart varför… Men trots närvaro av bl a Mikael Damberg (S), Mats Gerdau (M) samt representatner från (Fp), Svensk Näringsliv, företagare, osv, så kändes det för många av oss åhörare att alla var överens – men ändå inte. Kunskaper och färdigheter som nu lyfts fram som centrala för morgondagens samhälle av forskare och framtidsforskare (kreativitet, IT-kompetens, kommunikativa förmågor, samarbetsförmågor, osv.) ansågs tidigare vara flummiga. Nu plötsligt är de centrala, viktiga, avgörande… Samtidigt som de digitala klyftorna ökar… Var är staten? Var är styrdokumenten? Och som sagt: Var är visionerna?
Jag själv har väl inte helt gett upp här, men har för länge sedan insett att det inte är någon större idé att invänta förordningar och måldokument. Det är bara att köra på själv, i den riktning man vill och tror på. Kanske är det till och med det som är meningen, i ett samhälle som uppmuntrar lokala initiativ och entreprenörskap. Som i Nacka.

Stephen Heppell, den engelske demon-pedagogen, var inne på samma spår: Efter att ha visat otaliga kurvor och grafer var hans kontenta att 2000-talet kännetecknas av ”huge change & no time to reflect”. Vissa självklara saker fanns inte ens för ett år sedan (Twitter, 3D-printrar, mm). 5-årsplaner och detaljerade, långsiktiga strategier får i det här ljuset ett löjets skimmer över sig… Istället var Heppells ordination att tro på framtiden och se till att ha en AUTENTISK DIALOG MED ELEVERNA – något vi sällan ser i svensk skola. Och då menar jag AUTENTISK dialog!

Heppell summerade:
Get in the way of learning as little as possible”. – Skapa chill-out-centers för både elever och lärare. Undvik utbildningsfabriker i king size och industri-lika lärandemiljöer. – Tvärtom: skapa ”family like learning centers” där värme och närhet och starka relationer kan byggas. Låt elevers behov och viljor styra. Lärandemiljöer ska skicka signaler om något – men inte om att det är ”skola”, utan om att det är något annat (nära nog vad som helst!). Se på skolan som om det är en SCEN. Tänk i SCENER! – Ridån går upp och ned. Nya händelser, nya behov. Hela tiden. Därför måste vi ha lokaler, lärare, elever och organisationer som anpassar sig.”

Våra dagars ”success stories” inom skolområdet handlar om att man gör saker tillsammans.
= Skolor där man gör allt tillsammans. Därför är, menade Heppell, dagens lärare ”The golden generation of teachers”. – Aldrig någonsin tidigare har mattan varit så utrullad vad gäller makalösa, nya möjligheter för de som har förmånen att arbeta som lärare.

Vi från YBC log och myste…

Hans Renman, rektor för YBC

Annonser

Read Full Post »

Det har skrivits massor av blogginlägg och dessutom ringts och mailats en hel del till oss på YBC sedan konferensen ”Framtidens Lärande” i Nacka Strand förra veckan.

Många lämnar feedback av typen (från e-pedagogblogg i Luleå kommun):
Nacka har också startat en i Sverige helt ny typ av gymnasieutbildning som redan har uppmärksammats också utanför Sveriges gränser: YBC (Young Business Creatives). YBC erbjuder både ett starkt omvärldsorienterat Business-program och det internationellt erkända IB (International Baccalaurate). Att användningen av digitala verktyg är helt integrerat i allt arbete på YBC kanske inte är överraskande, bara helt rätt.”

Eller från en högt uppsatt IT-chef på konferensen:
”YBC har utan tvekan kommit längst i Sverige vad gäller 1:1”

Och en av de YBC-elever som medverkade på konferensen skriver i bloggen på sin hemsida bl a:
Vi på YBC har satt himlen som den enda gränsen och det ger ju oändliga möjligheter. Jag kan med gott samvete säga att vi som skola och jag som elev är bra på att inte stoppas av gränser eller tänka inom några ramar. Vi uppfostras att inte vara som alla andra, det borde ingen vara eller bli tillsagd att göra.”

Och idag var den inte helt obekante ”pedagogikdoktorn” John Steinberg på besök hos oss, med anledning av ny föreläsningsserie och ny bok som han skriver på (om framtidens skola).

John Steinberg

John Steinberg

Han avslutade sitt besök på YBC med ungefär de här orden:
Jag har forskat och analyserat skolor ända sedan 1971, både i Sverige och utomlands. Och jag tror inte ni förstår det, men ni på YBC ligger faktiskt längst fram av alla skolor i hela världen när det gäller ny syn på lärande, 1:1, kreativitet, lärarroll och annat.”

Det går bra nu… 🙂

Hans Renman, rektor för YBC
(I väntans tider, i den ljuva försommarvärmen.)

Read Full Post »

Hela tisdagen spenderade jag på Datorn i Utbildningens konferens ”Framtidens lärande – här och nu” på Factory i Nacka Strand.
Förutom att det alltid är givande att träffa folk och nätverka, så tyckte jag att Roger Säljö var intressantast, professor på Göteborgs Universitet.

Roger Säljö

Roger Säljö

Säljö uppehöll sig länge vid en historisk expose över kunskap och kunskapsbegreppet, och landade slutligen i de förändringar vi kan se idag och framöver.
Säljö menar att vi just nu ”byter metafor för lärande”, vilket är en intressant bild.
När nya tekniker och förmågor tränger sig in så har vi av nödvändighet tvingats att tänka om och tänka nytt. För det är ju mitt i ett paradigmskifte vi lever, på många sätt. Inte minst den tekniska utvecklingen har ju i ett slag brutit helt ny mark för skola och lärande. DET ÄR en revolution det, även om en av gårdagens övriga talare menade att så inte var fallet.
För visst måste vi nu börja ta in nya förmågor i skolan, såsom metakommunikativa förmågor och förmågan att sortera, modellera, strukturera, kommunicera och syntetisera information.
Säljö menar till och med att vissa förmågor är helt kritiska, främst IT-kompetensen, som han menar nu utgör ”en fjärde baskompetens” vid sidan av de bekanta räkna, skriva och läsa.

Lärande är med rask takt på väg att bli ”förmågan att transformera information och kunskap”, vilket är en synnerligen redskapsberoende sak. Datorerna är därför vår tids viktigaste pedagogiska verktyg. (Tack, Säljö för att du drog en lans för att de i vissa kretsar nu så populära nationella proven och PISA-undersökningrna är missvisande, eftersom de görs i en papper-och penna-kontext, varvid de därmed blir missvisande. De missar helt enkelt att spegla centrala kompetenser hos eleverna!)

Men kanske fäste jag mig mest vid Säljös slutkläm: Han menade att den största förändringen ändå ligger på ett personligt plan: I en värld med informationsöverflöd och teknikinflation, så sker de största förändringarna inom oss. Vi går från att helt enkelt återge något vi lärt, till att skapa något nytt. Lärandet blir en skapande, kreativ process.

Jag har ända sedan YBC-projekteringens första dag kämpat för att tre saker ska vara centrala på YBC:
1. Fokus på att frigöra eleveres kreativa förmåga, i spännade, positiv miljö
2. Arbeta med ett vidgat kunskapsbegrepp, via våra olika skills
2. Att alla elever ska ha egna, bärbara datorer

Att Säljö lyfter fram just dessa tre nyckelfaktorer inför framtidens lärande och skola känns givetvis skönt. Vi är redan där!

Under onsdagen fortsätter konferensen, då bl a med höjdaren Stephen Heppell – två gånger till och med, både på frukostmöte och sedan i talarstolen.
Jag själv ska tala också – om min blogg, ur ett ledarperspektiv.
Mer om detta imorgon.

Hans Renman, rektor för YBC

Read Full Post »

Idag blev det klart att den världsberömde fysikern Lawrence Krauss kommer till YBC för en exklusiv, interaktiv föreläsning för YBC:s elever den 5 juni.

Lawrence Krauss

Lawrence Krauss

Krauss kommer att diskutera, debattera och föreläsa om bl a:

– Relativitetsteorin
– Universums uppkomst
– Universums expansion
– Mörk materia

Efter att ha doktorerat i fysik på MIT, hamnat på Harvard
 Society of Fellows och sedan Yale, var Krauss sedan ledare för fysik-institutionen på det oberoende forskningsuniversitetet Case Western Reserve University mellan 1993-2005.

2008 blev Krauss Foundation ProfessorArizona State
 University. Krauss är medlem i the American Physical Society och
 the American Association for the Advancement of Science.
Krauss är mångfaldigt prisbelönt och är helt enkelt en av världens mest berömda fysiker.

Jag är ingen naturvetare, tvärtom, men är oerhört förtjust i fysik ändå. Jag noterar att Krauss trevligt nog tillhör kategorin vetenskapsmän som förmår sträcka sig ut från det torrt akademiska: Krauss medverkar regelbundet i olika TV-produktioner och i dagspress, t ex i New York Times (missa inte hans underbara essä om vad som förenar fysik och religion = fascinationen inför det osynliga).

Krauss är författare till över 250 vetenskapliga publikationer, samt till otaliga artiklar om fysik och astronomi. I sin senaste artikel i Scientific American (mars 2008), ”The End of Cosmology?”, reflekterar han över universums slutliga öde, om många miljarder år.
Populära böcker av Krauss är Hiding in the Mirror (2005), Atom: An Odyssey from the Big Bang to Life on Earth…and Beyond (2001), The Physics of Star Trek (1995) och The Fifth Essence: The Search for Dark Matter in the Universe (1989).
Just den populärvetenskapliga boken om fysiska fenomen & teman i Star Trek (”The Physics of Star Trek”) har rönt stor uppmärksamhet. Är t ex tidsresor möjliga? Vad händer egentligen om man skulle färdas med ljusets hastighet?
– Se gärna Krauss på YouTube när han talar om Star Treks Warp Drives eller Transporters.

Scientific American kallar Krauss uppskattande för en ”public intellectual”, vilket knappast kan sägas om de flesta andra fysiker… Han är en aktiv motståndare till strängteorin (han tror helt enkelt inte på en teori som kan förklara allting) och till religiös fundamentalism inom politik och vetenskap, och är följaktligen också en passionerad motståndare till Intelligent Design. Krauss har dessutom hjälpt Barack Obama med vetenskapliga råd under dennes presidentkampanj.

Och jag är inte så säker på att Krauss och hans ämnesområde behöver ligga särskilt långt ifrån elevernas tankevärld, även om den djupare teoretiska kontexten givetvis har svindlande bottnar. I många skeden av livet – i synnerhet under åren strax före och efter 20, men gudarna ska veta att det aldrig tar slut – stannar tillvaron upp, och metafysiska och existentiella frågor tränger sig upp på den egna agendans förstaplats. Och alla dom är millimetrar ifrån astrofysik. Vem är jag? Vad är viktigt för mig? Varför finns jag? Har jag tänkt fel hela livet? Finns det någon mening med allt? Och hur slutar det hela? Vad händer sedan? Är inte kärleken ändå viktigast? Eller berusningen? Eller att vara nihilist? Eller Shane McConkey:skt hedonistisk?
– Vem bryr sig om Blondinbella eller annan ytlig smörja om sorgen går omkring i rummet? Vem orkar tänka på extrapris på mjölk om ensamheten är en snara runt halsen? Hur intressant är EU-valet eller ränteläget om kärleken flugit ut genom det vidöppna köksfönstret i den ljumma försommarkvällen? Eller om allt känns mörkt? Eller nattsvart? Eller slut?
Det finns – som Krauss flera gånger noterat – en uppenbar koppling mellan de oändliga yttre rymderna och de likaledes oändliga inre landskapen.
Någonstans där är man människa.

Hans Renman, rektor för YBC
(Som i mörkret ikväll lyssnar på Bat for Lashes, Róisín Murphy och Alison Goldfrapp (särskilt ”Lovely Head”), samtliga live från London 2008 resp 2004.)

Read Full Post »

Nyss kom en grupp om åtta YBC-elever och två lärare hem från en resa till Polen.
Tillsammans med 120 elever från sex olika europeiska länder träffades man i Gliwice för att tillsammans fira EU-dagen, en i Sverige sorgligt bortglömd högtidsdag.
EU-flaggaEU-dagen den 9 maj är betydligt mer uppmärkammad i många av våra vännationer ute i Europa, men det finns röster även i Sverige för att dagen ska uppmärksammas mer. Fp-politikern Cecilia Malmström driver t ex frågan om att göra EU-dagen till en allmän flaggdag och att Riksdagens plenisal ska smyckas med EU-flaggan. Kanske är inte det en så dum idé, EU-vän eller ej, att lite bättre uppmärksamma ett av vår tids största projekt och försök att bringa fred och ro till ett av två krig sönderslitet Europa?

I Polen hade man bestämt sig för att tillsammans, alla 120 ungdomar, framföra föreställningen ”Europa och tjuren”, ett drama med oklar story. 🙂 Språkproblem, tolkar, avbrott för skridskoåkning (!), utflykter (till skogar, skogar!) mm, gjorde det hela rörigt men kul! Ungdomar är ungdomar – och de är kapabla till stordåd, det vet vi som möter och arbetar med dem varje dag. I synnerhet om man bejakar deras kreativa potential, i stället för tvärtom, vilket skolan är synnerligen duktig på annars… Våra YBC-ungdomar tog som så ofta täten, och med positiv, initiativrik och energisk kraft bidrog de starkt till att allt förlöpte jättebra till slut på festplatsen där föreställningen framfördes. Nu hoppas vi kunna fördjupa den här nya kontakten med Gliwice, så att vi kan bredda vårt universum ytterligare. YBC ska ju inte vara en skola i Nacka, utan i världen.

YBC-eleverna tog 1 200 bilder, så det kommer strax att finnas bildbevis på vårt publika intranät

Hans Renman, rektor för YBC
(Som inte är ett dugg förvånad över att Sverige nästan kom sist i melodifestivalen, eftersom vårt bidrag var ofattbart dåligt, det har jag sagt hela tiden. Däremot är hon fantastiskt vältränad och skicklig på att sjunga, men det räcker liksom inte…)

Read Full Post »

Lunch med LG Nilsson

Käkade lunch nere på Bistro Voltaire med gode vännen och YBC-Advisory Board-medlemmen LG Nilsson idag. Vi fick sällskap vid bordet av Nackas näringslivsdirektör Anders Börjesson. Som så många gånger förr handlade samtalet om allt mellan himmel och jord, men med slagsida mot kreativitet och hur vi kan skapa en bättre framtid för Sveriges ungdomar. Anders är en positiv kraft i kommunen, med kloka tankar om det mesta, och LG är också en person i min smak, med osannolikt många bollar i luften. Är det inte att dra igång Junibacken så är det att ordna nytt ”ljudmuseum” på Skepparholmen eller jobba med Gustavsbergs Hamn eller styra upp Olof Stenhammars Siggesta Gård eller projektleda Malmös nya Folkets Park. Eller skriva teater. Eller blogga två timmar varje dag om blödasjuka. Eller skriva barnböcker… Just de sistnämnda fick jag idag se ett par smakprov på – två böcker om Alexander kommer ut på Wahlströms i augusti, illustrerade av Cecilia Johansson. De kommer att bli poppis – tro mig!

LG har nu fått uppdraget att styra upp YBC:s Advisory Board så att den expanderar och finner en tydligare form. Dessutom ska vi vidga dess uppdrag – från att vara stikt ett bollplank åt YBC till att vara något större: ett nätverk för personer som vill engagera sig i framtidsfrågor, kreativitet, morgondagens skola, mm. Kort sagt: Ett nätverk för folk som vill göra skillnad för framtiden.

Dagen han även fyllas med tre olika möten med besökande grupper: Nackas eget fastighetskontor var på plats för att kika på YBC (positiva, men de gillade inte att vi hade heltäckningsmattor i vissa rum…). AtriumLjungbergs VD Anders Nylander var på plats med en delegation som ville se hur vi designat skolan. Och så var Lerums kommun på besök, De ska bygga om och satsa på nya skolor, och ville komma och inspireras av oss. Vi är uppe i ca 30 kommunbesk nu. 🙂 Det är roligt att vi kan inspirera andra. På YBC tror vi ju på öppenhet och på att dela med oss. Med den inställningen får man alltid saker tillbaka.

Och så firade vi våra ”Fjädern”-pristagare också, med tårtor och sång! Emma, Daniel och Kari + Johanna . Och så uppmärksammade jag Marita också, so inte vann pris, men som hade en stark ansökan. – Vilka lärare YBC har!

Efter att ha lagt ned massor av tid på YBC:s tertialbokslut de senaste dagarna känns det skönt att nu få återvända till hjärtat i mitt jobb: Det pedagogiska och strategiska ledarskapet, som är 100 gånger roligare än sifferexercisen…

Hans Renman, rektor för YBC

Read Full Post »

Jan Björklund

Det pågår en märklig verksamhet från det vanligtvis så kvalitets- och kunskapstörstande Utbildningsdepartementet, med kunskapsgeneral Jan Björklund i spetsen. De har presenterat ett förslag som ingen vettig människa blir klok på:

Man tycker vanligtvis att Sverige ska lyfta sig till en kunskapsnation av rang, med krav på kvalitet, tydliga mål, internationell orientering och strikta, opartiska utvärderingar. Men samtidigt vill man döda den gymnasieutbildning i Sverige som har mest av allt just detta, och som har solklart högst kvalitet av alla program som svenska elever kan välja i gymnasiet – International Baccalaureate Diploma Programme, IB-programmet.

Man vill av helt obegriplig anledning straffa de svenska elever som gått i svensk grundskola, som presterat toppbetyg där och som nu läser på IB-programmet på svenska skolor, finansierade med svenska skattemedel, drivna i regi av svenska kommuner. För den ljusa idén är att just dessa studenter – som är extremt eftertraktade på utländska universitet världen över, och i Sverige med för all del – inte ska få söka till svenska universitet på samma villkor som sina kompisar i parallellklassen, som kanske läst NV- eller SP-programmet.
Istället ska de buntas ihop i en pytteliten kvotgrupp tillsammans med sökande från Burkina Faso, Slovenien, Grönland eller andra länder. Detta trots att just dessa IB-elever är sällsynt lämpade att förgylla svenska universitet med sin kompetens. Det är fullständigt obegripligt! Och inte blir det bättre av att det egentligen inte finns någon motivering att tala om och att idén går på tvärs med Björklunds och regeringens vision av en svensk skola i världsklass… Att man i det läget vill exkludera svenska IB-elever från Svenska universitet är minst sagt en gåta.

Men det tomteaktiga i förslaget kanske paradoxalt nog ändå är dess räddning. – Det är helt enkelt FÖR absurt för att kunna bli av – eller? Låt oss hoppas att departementet tar sitt förnuft till fånga!
Och trots att jag i vanliga fall är genuint opolitisk, vill jag ändå be alla se upp för en rödgrön seger i nästa val, för oppositionen har lovat att se till så att detta förslag ska bli verklighet. Tjena.

Maila Jan Börklund och gör din röst hörd: jan.bjorklund@riksdagen.se

Och läs gärna PJ Anders Linders ledare i saken från Svenska Dagbladet den 3 maj HÄR.

Hans Renman, rektor för YBC
(med ett av landets populäraste IB-program, fyllt av fantastiska elever som det vore en dröm för vilket universitet som helst att få välkomna)

Read Full Post »

Older Posts »